Index

Het Kompas 2020/2021

Hoofdstuk 7. School- en vakantietijden

7.1 Schooltijden

De kinderen in groep 1 en 2 ontvangen per week 23,5 uur onderwijs, de kinderen in groep 3 t/m 8 ontvangen 25 uur onderwijs. Even voor half 9 komen de leerkrachten naar buiten. Daar halen ze de kinderen op, om met de groep naar binnen te gaan.

Schooltijden
Groep 1 en 2Groep 3 tot en met 8
Maandag08.30 uur tot 14.30 uur08.30 uur tot 14.30 uur
Dinsdag08.30 uur tot 14.30 uur08.30 uur tot 14.30 uur
Woensdag08.30 uur tot 12.30 uur08.30 uur tot 12.30 uur
Donderdag08.30 uur tot 14.30 uur08.30 uur tot 14.30 uur
Vrijdag08.30 uur tot 12.15 uur08.30 uur tot 14.30 uur

7.2 Gymrooster

De kleuters hebben één keer in de week gym in het speellokaal van de school. Deze les wordt gegeven door een medewerker van Kwest, die is opgeleid om sportactiviteiten aan kinderen aan te bieden.

Vanaf groep 3 worden de gymnastieklessen gegeven in de sporthal aan de Lange Kruisweg. Groep 4 & 5 krijgen 1 uur les in de sporthal en een half uur per week een buitenles. Vanaf groep 6 worden alle lessen bewegingsonderwijs gegeven in de sporthal. Wanneer de groep de dag begint bij de sporthal is er toezicht door een (gym-)leerkracht vanaf 8.30 uur. De kinderen komen zelfstandig of met ouders naar de sporthal toe. Datzelfde geldt wanneer de kinderen eindigen bij de sporthal: het toezicht door de gymleerkracht eindigt om 14.30 uur. Wanneer kinderen toestemming hebben van hun ouders kunnen zij zelfstandig naar huis, of zij worden opgehaald bij de sporthal.

Tijdens de gymlessen zijn sportkleding en gymschoenen verplicht. Turnschoentjes met gladde zolen zijn minder geschikt, i.v.m. de kans op uitglijden. Voor de buitenles moeten de kinderen kleding en schoenen aantrekken waar zij lekker en veilig in kunnen bewegen. De gymlessen worden verzorgd door onze vakleerkracht voor bewegingsonderwijs, Danny van Paasen. De kinderen van groep 6, 7 en 8 gaan op de fiets naar de sporthal onder begeleiding van de leerkracht. Het is niet toegestaan dat de kinderen een ander kind achterop meenemen. Ook het ‘even’ onderling lenen van fietsen, is niet toegestaan.

Gymrooster
MaandagDinsdagDonderdag
10.15 uur: groep 48.30 uur: groep 8b10.00 uur: groep 8a
11.15 uur: groep 39.15 uur: groep 8a10.45 uur: groep 8b
13.00 uur: groep 610.15 uur: groep 711.30 uur: groep 6
13.45 uur: groep 711.00 uur: groep 5

7.3  Vakantierooster 2019-2020

Hieronder een overzicht van alle vakanties en vrije dagen. Wij verzoeken u dringend om bij het plannen van uw vakantie rekening te houden met deze data. Zie ook Verlof, hoofdstuk 10.3).

Studiedagen

  • 9 november 2020
  • 26 januari 2021
  • 9 april 2021
  • 2 juli 2021
Vakantierooster
Herfstvakantiemaandag 19 oktober 2020 t/m vrijdag 23 oktober 2020
Kerstvakantiemaandag 21 december 2020 t/m vrijdag 1 januari 2021
Voorjaarsvakantiemaandag 22 februari 2021 t/m vrijdag 26 februari 2021
Pasenvrijdag 2 april t/m maandag 05 april 2021
Meivakantiemaandag 26 april 2021 t/m vrijdag 7 mei 2021
Hemelvaartdonderdag 13 mei 2021 t/m vrijdag 14 mei 2021
Pinksterenmaandag 24 mei 2021
Zomervakantiemaandag 19 juli 2021 t/m vrijdag 27 augustus 2021

“Daarom is ons motto: Voor ieder kind de juiste koers!”