Index

Het Kompas

Hoofdstuk 7. School- en vakantietijden

7.1 Schooltijden en continurooster

De kinderen in groep 1 en 2 ontvangen per week 23,5 uur onderwijs, de kinderen in groep 3 t/m 8 ontvangen 25 uur onderwijs. Op deze manier voldoen wij aan het minimale uren onderwijs dat een kind op de basisschool moet halen.

Tien voor half negen gaan de deuren open en kunnen de kinderen naar binnen. Zo kunnen alle kinderen om half negen in de klas aanwezig zijn en kunnen de lessen op tijd beginnen.

Op het Kompas hanteren we een continurooster. Dat houdt in dat de kinderen op school lunchen. De kinderen nemen een lunch mee en eten dit op in de klas bij de leerkracht. Rond lunchtijd spelen de kinderen onder begeleiding van hulpouders en een medewerker van Stichting Kwest ook nog een half uurtje buiten. De bijdrage voor opvang bedraagt voor dit jaar € 50,00. Van dat bedrag worden de medewerkers van Kwest betaald, krijgen de hulpouders een vrijwilligersvergoeding en wordt er buitenspeelmateriaal gekocht.

Schooltijden
Groep 1 en 2Groep 3 tot en met 8
Maandag08.30 uur tot 14.30 uur08.30 uur tot 14.30 uur
Dinsdag08.30 uur tot 14.30 uur08.30 uur tot 14.30 uur
Woensdag08.30 uur tot 12.30 uur08.30 uur tot 12.30 uur
Donderdag08.30 uur tot 14.30 uur08.30 uur tot 14.30 uur
Vrijdag08.30 uur tot 12.15 uur08.30 uur tot 14.30 uur

7.2 Gymrooster

De kleuters hebben één keer in de week gym in het speellokaal van de school. Deze les wordt gegeven door een medewerker van Kwest, die is opgeleid om sportactiviteiten aan kinderen aan te bieden.

Vanaf groep 3 worden de gymnastieklessen gegeven in de sporthal aan de Lange Kruisweg. Groep 4 & 5 krijgen 1 uur les in de sporthal en een half uur per week een buitenles. Vanaf groep 6 worden alle lessen bewegingsonderwijs gegeven in de sporthal. Wanneer de groep de dag begint bij de sporthal is er toezicht door een (gym-)leerkracht vanaf 8.30 uur. De kinderen komen zelfstandig of met ouders naar de sporthal toe. Datzelfde geldt wanneer de kinderen eindigen bij de sporthal: het toezicht door de gymleerkracht eindigt om 14.30 uur. Wanneer kinderen toestemming hebben van hun ouders kunnen zij zelfstandig naar huis, of zij worden opgehaald bij de sporthal.

Tijdens de gymlessen zijn sportkleding en gymschoenen verplicht. Turnschoentjes met gladde zolen zijn minder geschikt, i.v.m. de kans op uitglijden. Voor de buitenles moeten de kinderen kleding en schoenen aantrekken waar zij lekker en veilig in kunnen bewegen. De gymlessen worden verzorgd door onze vakleerkracht voor bewegingsonderwijs, Kiek Hoppstein. De kinderen van groep 6, 7 en 8 gaan op de fiets naar de sporthal onder begeleiding van de leerkracht. Het is niet toegestaan dat de kinderen een ander kind achterop meenemen. Ook het ‘even’ onderling lenen van fietsen, is niet toegestaan. Dit vanwege de veiligheid van de kinderen: Het rijden in een grote groep vraagt van de kinderen dat ze op een vertrouwde fiets rijden.

Gymrooster
MaandagDinsdagDonderdag
10.45 uur: groep 69.15 uur: groep 311.30 uur: groep 8
13.20 uur: groep 4 (Pleinles)10.15 uur: groep 413.00 uur: groep 6
14.00 uur: groep 5 (Pleinles) 11.15 uur: groep 513.45 uur: groep 7
13.00 uur: groep 7
13.45 uur: groep 8

7.3  Vakantierooster 2023-2024

Hieronder een overzicht van alle vakanties en vrije dagen. Wij verzoeken u dringend om bij het plannen van uw vakantie rekening te houden met deze data. Zie ook Verlof, hoofdstuk 10.3).

Studiedagen

  • 3 oktober
  • 8 december
  • 4 maart
  • 21 juni
Vakantierooster
Herfstvakantiemaandag 16 oktober 2023 t/m vrijdag 20 oktober 2023
Kerstvakantiemaandag 25 december 2023 t/m vrijdag 5 januari 2023
Voorjaarsvakantiemaandag 19 februari 2024 t/m vrijdag 23 februari 2024
Pasenvrijdag 29 maart/m maandag 1 april 2024
Meivakantiemaandag 29 april 2043 t/m vrijdag 10 mei 2024
Hemelvaartdonderdag 9 mei 2024
Pinksterenmaandag 20 mei 2024
Zomervakantiemaandag 15 juli 2024 t/m vrijdag 23 augustus 2024

“Daarom is ons motto: Voor ieder kind de juiste koers!”