Index

Het Kompas

Hoofdstuk 3. Resultaten van het onderwijs

3.1 Rapporten

De kinderen van groep 1 tot en met 8 krijgen twee keer per jaar een rapport mee: in februari en in juli. Daarin staat hoe de kinderen de toetsen gemaakt hebben, maar staan ook gegevens die door observaties tot stand zijn gekomen. In het rapport staat ook een overzicht van de gemaakte Cito-toetsen, hierover meer in hoofdstuk 4.1. De rapporten worden weer ondertekend op school ingeleverd.

3.2  Plakboek voor groep 1 en 2

Bij de kleuters toetsen we de kinderen nog niet. De leerkrachten bij de kleuters houden de ontwikkeling van de kinderen goed in de gaten door middel van observaties. De kleuters krijgen geen rapport, zij ontvangen twee keer per jaar een plakboek. Hierin bevindt zich een verzameling werkjes die in de afgelopen maanden gemaakt zijn. Na de kleuterperiode mag uw kind het plakboek houden.

3.3 Groep 8… en dan?

Vanaf groep 7 wordt er met leerkracht, ouders en kind nagedacht over het vervolgonderwijs.  Aan de hand van het leerlingvolgsysteem en andere gegevens zoals inzet en werkhouding wordt eind van groep 7 een voorlopig advies gegeven aan de ouders en kinderen. In november is er een informatieavond voor de ouders van groep 7 en 8 over het voortgezet onderwijs (VO). Dan is er de mogelijkheid om twee presentaties van een VO-school bij te wonen.

In januari nemen de leerlingen van groep 8 deel aan de reguliere Citotoetsen. Na deze toetsen volgt in februari het definitieve advies. In februari worden de ouders en kinderen uitgenodigd voor het adviesgesprek. Ondertussen hebben de Open Dagen van de scholen voor voortgezet onderwijs plaatsgevonden. Sommige scholen worden met de hele klas bezocht.

In april wordt de verplichte landelijke eindtoets afgenomen. Wij gebruiken hiervoor de IEP-toets. Wanneer de uitslag van de toets hoger is dan het schooladvies, kan het schooladvies in heroverweging worden genomen. Het advies zal naar aanleiding van de IEP-toets nooit naar beneden worden bijgesteld. De school zorgt voor de overdracht naar het voortgezet onderwijs. Na aanmelding van een kind op een VO-school, vindt er een mondelinge overdracht plaats tussen de leerkracht van groep 8 en de brugklascoördinator. Ook is er een schriftelijke overdracht. Dit heet het Onderwijskundig Rapport (OKR). Ouders ontvangen hiervan een kopie.

Uitstroomtabel
Opleiding2019/20202020/20212021/2022
vwo2 kinderen / 9%3 kinderen / 7%4 kinderen/ 15%
havo/vwo3 kinderen / 13%6 kinderen / 15 %2 kinderen/ 7%
havo1 kind / 4%6 kinderen / 15 %4 kinderen/ 15%
vmbo tl - havo1 kind / 4%6 kinderen / 15 %2 kinderen/ 7%
vmbo tl 3 kinderen / 13%6 kinderen / 15 %4 kinderen/ 15%
vmbo kl/tl4 kinderen / 17%5 kinderen / 12 %1 kind/ 4%
vmbo kl3 kinderen / 13%1 kind / 2%2 kinderen/ 7%
vmbo bl/kl4 kinderen / 17%4 kinderen / 10%4 kinderen/ 15%
vmbo bl2 kinderen / 9%4 kinderen / 10%4 kinderen/ 15%

3.4 Waar gingen onze leerlingen naar toe?

Belangrijker dan deze cijfers is, dat uit terugkoppeling vanuit het voortgezet onderwijs blijkt, dat de kinderen het op het voorgezet onderwijs veelal goed op hun plek zitten.

“Daarom is ons motto: Voor ieder kind de juiste koers!”