Index

Het Kompas

Hoofdstuk 3. Resultaten van het onderwijs

3.1 Rapporten

De kinderen van groep 1* tot en met 8 krijgen twee keer per jaar een rapport mee: in februari en in juli. Daarin staat hoe de kinderen de toetsen gemaakt hebben, maar staan ook gegevens die door observaties tot stand zijn gekomen. In het rapport staat ook een overzicht van de gemaakte Cito-toetsen, hierover meer in hoofdstuk 4.1. De rapporten worden weer ondertekend op school ingeleverd.

  • Een kind in groep 1 zit dan minimaal een half jaar op school.

3.2  Rapport en plakboek voor groep 1 en 2

Bij de kleuters toetsen we de kinderen nog niet. De leerkrachten bij de kleuters houden de ontwikkeling van de kinderen goed in de gaten door middel van het observatiesysteem Inzichtelijk. Hierbij volgen we de kinderen elke maand aan de hand van doelen voor beginnende geletterdheid en gecijferdheid, fijne motoriek en bewegingsonderwijs. De kleuters krijgen vanaf dat zij een halfjaar onderwijs hebben gevolgd een rapport (februari en juli).  Daarnaast ontvangen alle kinderen een plakboek met werkjes die zij de afgelopen maanden hebben gemaakt. Na de kleuterperiode mag uw kind het plakboek houden.

3.3 Groep 8… en dan?

Vanaf groep 7 wordt er met leerkracht, ouders en kind nagedacht over het vervolgonderwijs.  Aan de hand van het leerlingvolgsysteem en andere gegevens zoals inzet en werkhouding wordt eind van groep 7 een pré-advies gegeven aan de ouders en kinderen.

In november nemen we bij alle leerlingen van groep 8 het Drempelonderzoek af. In januari nemen de leerlingen van groep 8 deel aan de reguliere Citotoetsen. Na deze toetsen volgt eind januari het voorlopig advies. In de eerste week van februari maken de kinderen de Doorstroomtoets. Wij gebruiken hiervoor de Doorstroomtoets van Iep. Wanneer de uitslag van deze toets binnen is, ontvangen de leerlingen van groep 8 in maart hun definitieve advies.

Ondertussen hebben de Open Dagen van de scholen voor voortgezet onderwijs plaatsgevonden. Sommige scholen worden met de hele klas bezocht en andere scholen in een kleiner groepje. In de laatste week van maart worden alle kinderen aangemeld op hun nieuwe school.

De school zorgt voor de overdracht naar het voortgezet onderwijs. Na aanmelding van een kind op een VO-school, vindt er een mondelinge overdracht plaats tussen de leerkracht van groep 8 en de brugklascoördinator. Ook is er een schriftelijke overdracht. Dit heet het Onderwijskundig Rapport (OKR). Ouders ontvangen hiervan een kopie.

In Bijlage 2 vindt u de uitgebreide beschrijving vanuit de overheid rondom de advisering en doorstroom van groep 8 leerlingen.

Uitstroomtabel
Opleiding2020/20212021/20222023/2023
vwo3 kinderen / 7%4 kinderen/ 15%3 kinderen/ 14%
havo/vwo6 kinderen / 15 %2 kinderen/ 7%3 kinderen/ 14%
havo6 kinderen / 15 %4 kinderen/ 15%1 kind/ 5%
vmbo tl - havo6 kinderen / 15 %2 kinderen/ 7%6 kinderen/ 28%
vmbo tl 6 kinderen / 15 %4 kinderen/ 15%1 kind/ 5%
vmbo kl/tl5 kinderen / 12 %1 kind/ 4%3 kinderen/ 14%
vmbo kl1 kind / 2%2 kinderen/ 7%1 kind/ 5%
vmbo bl/kl4 kinderen / 10%4 kinderen/ 15%1 kind/ 5%
vmbo bl4 kinderen / 10%4 kinderen/ 15%2 kinderen/ 10%

3.4 Waar gingen onze leerlingen naar toe?

Belangrijker dan deze cijfers is, dat uit terugkoppeling vanuit het voortgezet onderwijs blijkt, dat de kinderen het op het voorgezet onderwijs veelal goed op hun plek zitten.

“Daarom is ons motto: Voor ieder kind de juiste koers!”