Index

Het Kompas

Hoofdstuk 10. Praktische informatie

10.1 Aanmelding

Als uw kind vier jaar wordt, mag het naar school. Aanmelden bij de basisschool kan al wanneer uw kind 3 jaar is. U bent altijd welkom en kunt voor een rondleiding een afspraak maken. Ouders die besluiten hun kind op Het Kompas in te schrijven, kunnen dan een inschrijfformulier meenemen.

Een leerling staat ingeschreven voor de basisschool nadat een inschrijfformulier volledig ingevuld en ondertekend is ingeleverd bij de directeur van de basisschool.

Vóórdat uw kind vier jaar wordt, mag het – als het drie jaar en tien maanden jong is  – maximaal vier dagdelen met het onderwijs op onze school kennismaken. Gezien de drukke periode op school, hebben we afgesproken dat er in de maand december en drie weken voor de zomervakantie alleen in overleg met de ouders gewend wordt. Kinderen die in de maanden augustus of september (na de zomervakantie) 4 jaar worden, mogen direct na de zomervakantie naar school. Zij krijgen voor de zomervakantie een uitnodiging om op de wenochtend aanwezig te zijn.

10.2 Brengen en halen van de kinderen

Tijdens het halen en brengen van de kinderen is het rondom de school drukker met auto’s en fietsen. Om de veiligheid van onze kinderen te waarborgen, vragen wij u dringend om mee te werken aan de volgende rij- en parkeerafspraken.

Voor automobilisten geldt

 • Let op de rijrichting rondom school (zie kaartje).
 • Parkeer uw auto in de daarvoor bestemde vakken. Zo houden we de weg voor kinderen en hun ouders overzichtelijk.
 • Stop niet midden op de straat om uw kind(eren) in of uit te laten stappen.

Voor de fietsers geldt

 • Houdt de straat en de ingang van het hek vrij en parkeer uw fiets in het 1e parkeervak (voor de kleuteringang) of tegen de muur van groep 5.

Voor de schoolkinderen op de fiets geldt

 • We lopen op de stoep en op het schoolplein.

Op school kunnen de kinderen hun fiets in het fietsenhok plaatsen. Vanwege de beschikbare ruimte vragen we om kritisch te kijken of het nodig is dat uw kind op de fiets naar school komt.

Verkeersouders

Samen met u en het team willen de verkeersouders de veiligheid rond de school zo optimaal mogelijk maken. Zij organiseren een aantal activiteiten gedurende het schooljaar zoals bijvoorbeeld fietscontrole, les over de dode hoek bij een vrachtwagen, verkeersexamen voor groep 7 en de Schoolbrengdag. Wij zijn blij dat onze verkeersouders zich inzetten voor een veilige verkeerssituatie rond de school en voor verkeerseducatie in het algemeen. De verkeersouders worden gekozen uit de OC-leden.

10.3 Gezonde voeding en trakteren

Er wordt de laatste jaren veel aandacht besteed aan gezonde voeding. Ook op school willen wij dit van harte stimuleren. Daarom zouden wij willen vragen of u eens na wilt denken over het volgende:

 • Wat geef ik mijn kind mee om te eten en te drinken?
 • Hoe zou mijn kind gezond kunnen trakteren (bv. kaas, worst, fruit)?
 • Op maandag en vrijdag hebben wij fruitdag. De kinderen nemen deze dag fruit mee voor hun tussendoortje.

De kinderen krijgen een verjaardagskaart. Als de kinderen het leuk vinden, kunnen de leerkrachten iets op de kaart zetten. De kaart wordt dan op een centrale plek gelegd en de leerkrachten die die dag aanwezig zijn kunnen de kaart tekenen. Sommige kinderen vinden het leuk om ook te trakteren aan de leerkrachten. Die traktatie wordt dan bij de kaart gelegd. Ook hierbij geldt dat een gezonde traktatie van harte welkom is! Wij hebben op school een goede doelen potje. Wanneer u het geld dat u normaal gesproken besteedt aan een traktatie voor de leerkrachten liever in dat potje stopt, dan vinden wij dat een fijn idee.

10.4 Goede doelen

Als school worden wij regelmatig benaderd door Goede Doelen om actie voor hen te voeren. Wij kiezen per schooljaar één  actie uit om aan deel te nemen. U wordt hierover op de hoogte gehouden via onze nieuwsbrieven.

10.5 Hoofdluis

Het kan voorkomen dat kinderen last hebben van hoofdluis. Dit is geen schande. Iedereen kan hoofdluis krijgen. Besmetting met hoofdluis heeft niets te maken met hygiëne. Besmetting vindt plaats door rechtstreeks contact met iemand die al hoofdluis heeft of via besmette kledingstukken, zoals jassen en mutsen. De school informeren is van cruciaal belang.

 • Om hoofdluis preventief te voorkomen, gebruiken wij op school luizencapes. Deze zijn te koop bij de conciërge of de leerkracht.
 • Na iedere vakantie wordt elke groep gecontroleerd op hoofdluis door de luizenouders van de klas.

10.6 Kostbare eigendommen

Heeft uw kind kostbare sieraden, horloges, telefoons enz.? Denkt u er goed over na of het noodzakelijk is om deze spullen mee naar school te geven. De school kan niet aansprakelijk gesteld worden bij het zoek raken of beschadigen van kostbaarheden. Ook het in bewaring geven bij de (vak-)leerkracht is niet wenselijk, aangezien deze er ook niet de gehele tijd zicht op heeft. Mocht een mobiele telefoon meegaan naar school, vragen we of het apparaat uitgeschakeld in de tas van de leerling bewaard wordt.

10.7  Verloren/gevonden voorwerpen

 • Gevonden voorwerpen liggen in een kastje in de keuken en op een plankje bij de kleuteringang.
 • Gevonden kostbaarheden worden door de schoolleiding bewaard.

Af en toe maken we foto’s van de gevonden voorwerpen en delen we die foto’s via SocialSchools. Op die manier kunnen ouders ook meekijken of er spulletjes van hun kinderen bij de gevonden voorwerpen liggen. De gevonden voorwerpen die twee weken daarna nog niet zijn opgehaald, worden aan een goed doel geschonken.

“Daarom is ons motto: Voor ieder kind de juiste koers!”