Index

Het Kompas

Hoofdstuk 5. Externen op school

5.1 Kinderfysiotherapie

Op onze school is wekelijks Kinderfysiotherapie Maassluis aanwezig. Wij bieden ruimte aan, zodat kinderen op school en onder schooltijd behandeld kunnen worden. Het aanmelden gebeurt te allen tijde door de ouders van het kind. Voor meer informatie kijkt u op de site www.kinderfysiotherapiemaassluis.nl.

5.2 Kinderlogopedie

Iedere donderdagmorgen is Els Verbiest van Logopediepraktijk Klaver Vier aanwezig. Ook voor logopedie geldt dat aanmelden altijd door de ouders van het kind plaatsvindt. Voor meer informatie kijkt u op de site www.logopedieklaver4.nl.

5.3 Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West, (JGZ)

De jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen volgen samen met u de groei en ontwikkeling van uw kind. Tijdens de basisschoolleeftijd houdt dit in dat:

  • 5-jarigen een spraak-taalonderzoek krijgen door een logopediste. Dit onderzoek wordt niet bij elk kind gedaan. Het gebeurt alleen als de ouders of leerkracht aangeven dat er vragen of zorgen zijn over de taal- en spraakontwikkeling.
  • in groep 2 worden alle kleuters onderzocht door de jeugdarts.
  • in groep 7 een jeugdverpleegkundige een gezondheidsles geeft en vervolgens met ieder kind een gesprek heeft over de dingen die uw kind bezighouden.

Voorafgaand aan alle onderzoeken krijgt u vanuit de JGZ nadere informatie. Kinderen worden niet met een gebruiksaanwijzing geboren. Het is dus logisch dat ouders op zoek gaan naar bruikbare informatie of advies bij de problemen die ze tegenkomen. Kijk eens op de site van de JGZ of op Facebook: Jet van de JGZ.

Heeft u vragen of zorgen over de gezondheid of de ontwikkeling, dan kunt u vrijblijvend contact opnemen:

T: 0880-549999 / [email protected]www.jgzzhw.nl

5.4  Het Sociaal Kernteam Westland

Het Sociaal Kernteam helpt inwoners van Westland bij het zoeken van hulp. Zowel hulp aan jeugd als aan volwassenen. Zij verstrekt informatie en regelt ondersteuning en zorg. Dit geldt ook voor vragen over opvoeden en opgroeien van kinderen. Als het nodig is, wordt u bijgestaan door een zorgregisseur. Deze zorgt ervoor dat u de hulp krijgt die nodig is. De zorgregisseur kan op locatie of thuis met u afspreken. U bereikt het Sociaal Kernteam telefonisch via het KlantContactCentrum van de gemeente, 140174.

Brenda van ’t Hazeveld is als zorgregisseur verbonden aan onze school. Zij heeft bij ons op school een aantal keer per jaar  inloopspreekuur om vrijblijvend advies te vragen. De data leest u in de kalender en worden vermeld via SocialSchools. U kunt haar ook rechtstreeks benaderen via het KlantContactCentrum of via de IB-er Olga Strik.

5.6  Onderwijszorg Nederland

Wanneer de school een vermoeden heeft van dyslexie, kunnen we in overleg met u een traject starten bij Opdidakt. School kan pas een traject aanvragen wanneer wordt voldaan aan de vastgestelde eisen. Doorgaans kan school pas vanaf halverwege groep 4 aanmelden. Na aanmelding beslist Opdidakt of een leerling in aanmerking komt voor onderzoek naar dyslexie. Bij de aanwezigheid van dyslexie kan een leerling in aanmerking komen voor vergoede behandeling. Op onze school bieden wij ruimte voor deze behandelingen van Opdidakt, zodat de kinderen zoveel mogelijk op school behandeld kunnen worden.

5.7 Inspectie

De inspectie is een instantie vanuit het Rijk, die meedenkt en meewerkt om de kwaliteit van het onderwijs te garanderen en te stimuleren. Inspectie van het onderwijs:

T: 088-6696060 / [email protected] / www.onderwijsinspectie.nl

5.8  Voorschoolse Opvang (VSO)

Wij hebben op onze school de mogelijkheid tot Voorschoolse Opvang. Op maandag, dinsdag en donderdag is uw kind vanaf 7.30 uur tot 8.30 uur welkom. Een jaarabonnement kost € 55,00 per jaar voor één vaste dag. Het aanmeldingsformulier is beschikbaar op school. Dit formulier is tevens incassoformulier. Ook incidentele opvang is mogelijk. Kosten zijn €2 per keer. Opgeven kan bij Diana van Bodegom Smith

5.9 Naschoolse opvang Naschoolse opvang

Voor naschoolse opvang werken wij samen met Kwest. Kwest beschikt over ruimtes binnen ons schoolgebouw waar zij kinderen na school opvangen. Dit gebeurt niet alleen na schooltijd, maar kan ook op studiedagen en in schoolvakanties van de school.  U kunt voor vragen of aanmelden contact opnemen met de stichting Kwest, www.stichtingkwest.nl of 0174-517614.

“Daarom is ons motto: Voor ieder kind de juiste koers!”