Index

Het Kompas

Hoofdstuk 8. Overige activiteiten

8.1 Bibliotheekbezoek

Onze school heeft toegang tot het Service Pluspunt, de bibliotheek in Maasdijk. De school bezoekt het Service Pluspunt voor het lenen van boeken. Ook worden er door de Bibliotheek Westland activiteiten georganiseerd waaraan de school meedoet.

Uw kind kan gratis lid worden van de bibliotheek. In het belang van de taalontwikkeling moedigen wij dit aan. Als uw kind 4 jaar is, ontvangt u bij het informatiepakket op school ook een inschrijfformulier voor de bibliotheek. Wanneer u dit bij de bibliotheek inlevert, ontvangt u een lezerspas voor uw kind.

8.2 Christelijke feesten

Aan de Christelijke feestdagen wordt op onze school uiteraard aandacht besteed. Dit gebeurt door vertellingen, het zingen van liederen en verwerking op verschillende manieren. Kerst en Pasen vieren we gezamenlijk met de hele school. Kerst vieren we om het jaar met kinderen en ouders in de kerk, het andere jaar vieren we het in de klas met de kinderen. Pasen vieren wij met een viering rond een maaltijd.

8.3 Excursies

Gedurende het schooljaar nemen alle groepen deel aan verschillende excursies. De excursies zijn naar aanleiding van een thema of worden georganiseerd door externe organisaties. Ook kan er een excursie zijn rondom de cultuurweken. Onze school is lid van de Westlandse Natuur- en Milieu Educatie. Gedurende het schooljaar volgen we natuurlessen bij Het Prinsenbos, De Wollebrand, De Pluktuin of de Kinderboerderij.

8.4 Koningsspelen

Jaarlijks wordt er voor alle basisschoolkinderen van Maasdijk de Koningsspelen georganiseerd. Dit is een sportieve dag met sport- en spelactiviteiten. Natuurlijk stellen wij en de kinderen het zeer op prijs als u tijdens een sportevenement uw kind en onze school komt helpen of aanmoedigen.

8.5 Naschoolse activiteiten

Ook buiten schooltijd doet onze school aan diverse activiteiten mee, zoals schaken, voetbal en korfbaltoernooien. Daarvoor zal per activiteit bekeken worden waar belangstelling voor is en waarvoor ingeschreven zal worden. Bij al deze activiteiten is hulp van ouders onmisbaar. Ouders hebben de leiding over de teams en leerkrachten komen, indien mogelijk, aanmoedigen.

Door het Westland Cultuurweb en de Maasdijkse basisscholen is ook dit jaar weer een naschools cultuuraanbod samengesteld met creatieve onderwerpen, muziek en theater. Een cursus bestaat uit 6 lessen, waarvoor u een bijdrage betaalt van € 30,00. Voor de kinderen die de naschoolse opvang bezoeken bestaat een aparte regeling. Ouders van kinderen die het betreft, kunnen hiervoor contact opnemen met Stichting Kwest.

De planning van deze activiteiten is terug te vinden in de kalender van Social Schools en op de website.

8.6 Schoolfotograaf

De schoolfotograaf komt 1x per jaar. Naast groepsfoto’s worden er ook portretfoto’s en gezinsfoto’s gemaakt.

8.7 Schoolkamp en schoolreis

Schoolkamp

Groep 8 gaat op schoolkamp naar Het Kruithuis in Delft. Het kamp zal dit jaar plaatsvinden van woensdag 27 september t/m 29 september. Voor de groepen 1 t/m 7 is er deze week gewoon school.

Schoolreis

Schoolreis is voor de groepen 1 t/m 7. De kinderen van groep 1 en 2  hebben om het jaar een schoolreisje of een feestelijke dag op school.

“Daarom is ons motto: Voor ieder kind de juiste koers!”